Công ty cổ phần cơ điện lạnh Hồng Phúc
 
Trụ sở (Xem bản đồ)
Tel:(0084) 4 3732 0574 Fax:(0084) 4 3732 1809
Chi nhánh (Xem bản đồ)
Tel:08 38 338 116 Fax:(0084) 4 3732 1809
Email: hongphuc162@yahoo.com.sg - Website: www.hongphuc.com.vn