Chào mừng và Cảm ơn Quý Khách đến với chúng tôi

Mr.Hải : +84 907 49 49 49
Danh mục sản phẩm
Video
Thống kê truy cập
Khách online 87
Hôm nay 220
Tháng này 395
Tổng truy cập 170
Ống đồng LWC
Chi tiết

Ống đồng LWC

Đồng ống cuộn chất lượng cao Ruby Copper do chúng tôi sản xuất được sử dụng rộng rãi cho máy điều hoà và công nghiệp làm lạnh

Đơn vị:mm  

 Đường kính ngoài Dung sai độ dày( ± )
Đường kính ngoài trung bình

Dung sai
( ± )

0.3 0.35 0.41 0.5 0.6 0.7 0.75 0.8 0.9 1.0 1.2
4 0.05 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
4.76(3/16~) 0.05 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
5 0.05 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
6 0.05 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
6.35(1/4~) 0.05 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
7 0.05 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
7.94(5/16~) 0.05 - 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
8 0.05 - 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
9.52(3/8) 0.05 - 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
10 0.05 - - 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
12 0.05 - - 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
12.7(1/2~) 0.05 - - 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
14 0.05 - - - 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
15 0.05 - - - 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
15.88(5/8~) 0.06 - - - - 0.05 0.06 0.06 0.06 0.09 0.09 0.09
16 0.06 - - - - 0.05 0.06 0.06 0.06 0.09 0.09 0.09
18 0.06 - - - - 0.05 0.06 0.06 0.06 0.09 0.09 0.09
19 0.06 - - - - 0.05 0.06 0.06 0.06 0.09 0.09 0.09
19.05(3/4~) 0.06 - - - - 0.05 0.06 0.06 0.06 0.09 0.09 0.09
22.22(7/8~) 0.06 - - - - 0.05 0.06 0.06 0.06 0.09 0.09 0.09

 

Đường kính  Độ dày  Kg/m 
4.76 0.35   0.04313
     
6.35 0.48   0.07874
0.56   0.09061
0.61   0.09785
0.7   0.11053
0.8   0.12408
     
7.94 0.51   0.10590
0.56   0.11550
0.61   0.12495
0.71   0.14346
0.8   0.15963
     
9.52 0.51   0.12841
0.56   0.14022
0.61   0.15189
0.7   0.17254
0.8   0.19495
     
12.7 0.51   0.17374
0.56   0.18999
0.61   0.20610
0.7   0.23475
0.75   0.25047
0.8   0.26605
     
15.88 0.56   0.23975
0.6   0.25621
0.9   0.37677
1   0.41584
     
19.05 0.61   0.31435
0.66   0.33919
0.71   0.36390
0.9   0.45650
1   0.50443

 

Sản phẩm cùng loại